PROJEKTY UE

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych

HiTec Film Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych”

Celem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych własnych prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w wyniku których wprowadzone zostaną dwa innowacyjne produkty w postaci opakowania foliowego typu wicket do pakowania produktów higienicznych oraz worka elastycznego do przechowywania produktów żywnościowych, charakteryzujących się nową budową, strukturą wykorzystanego surowca oraz niedostępnymi na rynku gabarytami.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 971 900, 00 PLN

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-produktowych w branży opakowań foliowych

Finansowaną przez Polską Agencję Rozowju Przedsiębiorczości. Program Operacyjny Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest inwestycja polegająca na wdrożeniu wyników prac B+R, która pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacji

produktowej na skalę ponad krajową. W efekcie HiTec Film będzie mógł oferować innowacyjną, proekologiczną folię 5-warstwową o właściwościach antybakteryjnych, a więc o nowych cechach i funkcjonalnościach. Produkt będzie przeznaczony głównie dla rynku opakowań żywności, ale także innych mogących wykorzystywać nowy produkt, np. branża odpadów medycznych, opakowań dla farmaceutyków, produktów higienicznych i inne. Przedmiot projektu zakłada stosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko. Również produkt projektu będzie miał wyraźny charakter  prośrodowiskowy. Koncepcja projektu jest wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R – niniejsza inwestycja zakłada ich wdrożenie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem prac B+R było opracowanie innowacyjnej receptury folii oraz zbadanie jej cech i właściwości w kontekście użytych surowców.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 14 200 201,00 PLN

Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 70% kwoty wydatków kwalifikowanych: 7 376 740,00 PLN

 

Budowa dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych dla Fabryki Opakowań Foliowych HiTec Film Spółka z o.o. w Stężycy

Współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

Celem projektu jest inwestycja polegająca na budowie dwóch nowych instalacji OZE o mocy mniejszej niż 50 kWe każda do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej jest mniejsza niż 400 MWh/rok. Jednym z celów strategicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa HiTec Film Spółka z o.o. oraz ochrona i poprawa środowiska naturalnego, co ma istotne znaczenie dla realizacji założonych celów i realizowania misji przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu wynosi: 343 164,03 PLN

Przyznane dofinansowanie projektu wynosi: 181 346,84 PLN