O NAS

Dowiedz się więcej o naszej firmie!

Zakład produkcyjny Stężyca

HISTORIA HITEC FILM

Przedsiębiorstwo HiTec Film zostało założone przez właściciela pana Marcina Miaskowskiego po wieloletnich doświadczeniach w branży opakowań foliowych i obserwacji rynku higienicznego, farmaceutycznego, spożywczego, a przede wszystkim branży mięsnej. Obserwacje te skłoniły właściciela do stworzenia przedsiębiorstwa, które wspólnie we współpracy z odbioracami podejmuje się  rozwiązywania problemów związanych z pakowaniem produktów i oczywiście wdrażaniem nowych rozwiązań w branży opakowań foliowych, a także odpowiedzią na kluczowe problemy wyżej wymienionych branż.

Od blisko dekady działamy w branży opakowań foliowych. Ciągły rozwój firmy zwiększa nasze grono odbiorców. Współpracujemy z wieloma firmami, które są liderami w swoich branżach. Dostarczamy produkty które spełniają rygorystyczne wymagania. Posiadamy jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie do produkcji opakowań. Obecnie pracujemy nad nowoczesnymi rozwiązaniami opakowań spożywczych, które wydłużą czas przechowywania żywności i umożliwią odzysk zużytego opakowania w prosty sposób, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska

MISJA FIRMY

Misją firmy jest poszukiwanie i wprowadzanie nowych rozwiązań produktowych, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Firma prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, biorąc pod uwagę potrzeby swoich interesariuszy, jak i dbając o środowisko naturalne. Bezustannie dąży do zmniejszenia zużycia surowców i ilości generowanych odpadów jak również poziomu zanieczyszczeń, zużycia energii itp.

CEL DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym celem działalności firmy jest produkcja i dystrybucja nowoczesnych produktów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Przedsiębiorstwo systematycznie rozwija własny potencjał technologiczny, przyczyniając się do stałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania jego wizerunku jako nowoczesnego, innowacyjnego o stabilnej i silnej pozycji. HiTec Film sukcesywnie inwestuje w zaplecze technologiczne poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego.

Wśród największych zalet przedsiębiorstwa HiTec Film należy wymienić przede wszystkim oferowanie nowoczesnych produktów optymalnie dobranych pod względem techniczno-ekonomicznym, otwartość na sugestie klientów, bieżące dostosowywanie produktów do oczekiwań odbiorców, a także indywidualne traktowanie klienta. Firma dąży również do rozwoju produktów poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, posiada także własną infrastrukturę laboratoryjną

Przedsiębiorstwo HiTec Film prowadzi regularną analizę rynku opakowań z tworzyw sztucznych, badając w ten sposób zapotrzebowanie, oczekiwania i potrzeby klientów. W ramach badania preferencji odbiorców produktów, spółka bierze pod uwagę własne obserwacje rynku (spotkania bezpośrednie, udział w targach itp.) oraz badania ilościowe przeprowadzane we własnym zakresie za pomocą wywiadów telefonicznych. Warto również podkreślić, że osoby zarządzające firmą biorą udział w konferencjach branżowych oraz poprzez śledzenie specjalistycznych publikacji analizują najnowsze rozwiązania i trendy rynkowe dotyczące produkcji i jakości folii oraz zapotrzebowania na nią w poszczególnych branżach.