Polski English Deutsch Русский
slider_1
slider_2
slider_3
slider_4
slider_5
slider_6
slider_7
slider_8

Przetargi

W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych” 

Realizowany w ramach III osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020: konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie III.7: wzrost konkurencyjności mśp. Dofinansowanie ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Zapraszamy do składania ofert na poniższe przedmioty zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe sprężarka śrubowa ze stacją uzdatniania sprężonego powietrza

2. Zapytanie ofertowe automatyczna owijarka do palet

3. Zapytanie ofertowe drukarka termotransferowa

4. Zapytanie ofertowe elektroniczna waga platformowa z etykieciarką