Polski English Deutsch Русский
slider_1
slider_2
slider_3
slider_4
slider_5
slider_6
slider_7
slider_8

Przetargi

W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych” 

Realizowany w ramach III osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020: konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie III.7: wzrost konkurencyjności mśp. Dofinansowanie ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Zapraszamy do składania ofert na poniższe przedmioty zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe automatyczna owijarka do palet

2. Zapytanie ofertowe linia do pakowania produktu gotowego

3. Zapytanie ofertowe robot paletyzujący

Wyniki postępowań przetargowych

1. Protokół z postępowania Drukarka termotransferowa

2. Protokół z postępowania Sprężarka śrubowa ze stacją uzdatniania powietrza

3. Protokół z postępowania Waga platformowa z etykieciarką 

4. Protokół z postępowania wózek widłowy z chwytakiem