Polski English Deutsch Русский
slider_1
slider_2
slider_3
slider_4
slider_5
slider_6
slider_7
slider_8

Przetargi

Logotyp2

Informujemy o udziale naszej firmy w projekcie:

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych” 

Realizowanym w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020:
Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie III.7: Wzrost Konkurencyjności MŚP.
Dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzimy zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020.

Nasze zapytania upubliczniamy na naszej firmowej stronie oraz na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Wyniki postępowań przetargowych

Aktualne:

Protokół z postępowania Sprężarka śrubowa ze stacją uzdatniania powietrza V-VI/2019

Archiwum

Rok 2018:

Wyniki:

1. Protokół z postępowania Drukarka termotransferowa V-VI/2018

2. Protokół z postępowania Sprężarka śrubowa ze stacją uzdatniania powietrza V-VI/2018 

3. Protokół z postępowania Waga platformowa z etykieciarką V-VI/2018

4. Protokół z postępowania wózek widłowy z chwytakiem VII/2018

Zapytania ofertowe: 

1. Zapytanie ofertowe automatyczna owijarka do palet VII/2018

2. Zapytanie ofertowe linia do pakowania produktu gotowego X/2018

3. Zapytanie ofertowe robot paletyzujący X/2018