W związku z realizacją projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie z branży opakowań z tworzyw sztucznych” 

Realizowany w ramach III osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020: konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie III.7: wzrost konkurencyjności mśp. Dofinansowanie ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Zapraszamy do składania ofert sprzedaży, kliknij link w górnym menu strony Przetargi